Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

PONÚKAME VÁM

  • komplexnú starostlivosť o Vaše dieťa zahrňujúcu diagnostiku, terapiu a poradenstvo
  • individualizovanú liečbu „šitú na mieru“ rešpektujúc individuálne osobitosti dieťaťa    
  • multidisciplinárny prístup zabezpečený tímom odborníkov z oblasti špeciálnej pedagogiky, psychológie a logopédie v úzkej spolupráci s lekármi (pediatrami, neurológmi, pedopsychiatrami, atď.)
  • evidence based postupy (založené na vedecky overených zisteniach z klinických výskumov) v prevencii, diagnostike a terapii

Sfumato - Splývavé čítanie

Reedukácia čítania u detí s ťažkosťami v čítaní

Viac tu

Neurofeedback – harmonizácia mozgovej činnosti

Korekcia pozornosti u detí s ADD/ADHD/VPU

Viac tu

CogniPlus – kognitívny tréning a rehabilitácia

Tréning pozornosti, pamäti, reakčného času

Viac tu

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent et nibh vestibulum, vehicula quam sit amet, blandit leo. Fusce a leo sollicitudin, lacinia elit ac, lacinia enim. Morbi nec efficitur ex. Etiam varius semper rutrum. Mauris eget commodo risus, ut malesuada ipsum. Aliquam tempor est quis tortor mattis, non posuere erat vehicula. In hac habitasse platea dictumst. Morbi imperdiet aliquam condimentum. Sed vel neque ullamcorper, faucibus purus aliquam, pellentesque libero. Integer iaculis vel libero ut fermentum.

VENUJEME SA DEŤOM

s rizikovým vývinom, so zdravotným znevýhodnením, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s vývinovými poruchami – poruchami učenia, pozornosti, hyperaktivitou, s pervazívnymi vývinovými poruchami, so zdravotným oslabením

Pozrite si našu špeciálnu ponuku

Predškoláci

Máte doma predškoláka, alebo dieťa, ktorému bol doporučený odklad povinnej školskej dochádzky?

ukáž viac

Žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ​

Čítanie je jednou zo základných akademických zručností, ktorá sa významnou mierou podieľa na školskej úspešnosti žiaka a to na všetkých úrovniach vzdelávania.

ukáž viac

Žiaci 8. ročníka ZŠ​

Rôzne povolania si vyžadujú aj rôzne schopnosti. Skúška I–S–T 70 zisťuje niektoré z týchto schopností, a to: rečové a číselné myslenie, priestorovú predstavivosť a krátkodobú pamäť. Pomáha pri zistení, či má žiak predpoklady pre povolanie, v ktorom sa tieto schopnosti uplatňujú.

ukáž viac

Povedali o nás