Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 • patrí medzi školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
 • rozhodnutím Ministerstva školstva SR je súčasťou siete poradenských zariadení
 • má rovnaké kompetencie ako štátne centrá
 • klienti nášho zariadenia môžu využívať naše základné odborné služby BEZPLATNE
 • za nadštandardné služby vyberáme poplatok
 • centrum spolupracuje s detskými lekármi, neurológmi, psychiatrami, klinickými logopédmi a psychológmi

Odbornú starostlivosť poskytujeme:

 • deťom vo veku od 3 do 15 rokov s poruchami učenia a správania, ale aj inými druhmi zdravotného znevýhodnenia (mentálne, zmyslové, telesné, viacnásobné postihnutie, pervazívne vývinové poruchy, atď.)
 • na žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa (rodiča); školy; doporučenia detského lekára; neurológa; pedopsychiatra; logopéda; atď.

Prečo naše centrum?

 • poskytujeme komplexný prístup (centrovaný na dieťa a jeho sociálne prostredie – rodinu a školu)
 • zabezpečujeme vysoko individualizovaný prístup (terapeutický plán „šitý na mieru“)
 • využívame najmodernejšie overené liečebné postupy
 • na objednanie čakáte krátko
 • sídlime v blízkosti centra mesta (nemusíte nikam cestovať)