Tréning pozornosti – COGNIPLUS


CogniPlus – systém pre kognitívny tréning

Naše centrum ako jedno z mála poradenských pracovísk na Slovensku ponúka tréningové programy CogniPlus od rakúskej spoločnosti Schuhfried, ktoré sú určené na zlepšenie pozornosti, pamäti a reakčného času.

Ide o tréningové programy na báze počítačových hier, ktoré využívajú realistické scenáre, čo umožňuje získané schopnosti okamžite využívať v každodennom živote.

CogniPlus je inteligentný interaktívny systém, ktorý spoľahlivo rozpozná aktuálnu úroveň schopností dieťaťa a automaticky sa jej prispôsobí. Tým je splnená jedna z hlavných podmienok úspešnosti akéhokoľvek tréningového programu: deti sú pozitívne motivované (nemôžu byť neúspešné), je im totiž ponúknutý program, ktorý pre ne nie je ani príliš ľahký, ani prehnane náročný.

Programy sú vhodné k zlepšovaniu pozornosti, pamäti a reakčného času u detí so sy ADD, sy ADHD, ale aj u tých, ktorí si chcú zlepšiť pamäťové schopnosti a schopnosť koncentrácie pozornosti.

Tréningové sedenia prebiehajú spravidla 2x týždenne, cca po 45 min.

Tréningové moduly

Program ALERT – trénuje schopnosť krátkodobo zvýšiť a udržať pozornosť

alert

Program SPACE – zlepšuje vizuálne-priestorovú pozornosť

space

Program SELECT – pomáha trénovať schopnosť rýchlo reagovať na relevantné podnety a potláčať neprimerané reakcie

select

Program FOCUS – trénuje schopnosť reagovať len na dôležité podnety pri vysokej hustote rozptyľujúcich podnetov

focus

Program DIVID – zlepšuje schopnosť pracovať súčasne na viacerých úlohách

divid

Program N-BACK – je určený na tréning pamäti

nback