Systém Delfín


DELFÍN pre ľahšie učenie a koncentráciu detí

Delfín – Systém Synchros Anavia využíva najnovšie poznatky z vedy, ktorá sa v posledných rokoch veľmi rýchlo rozvíja – neurotechniky. Pripraví Vaše dieťa na cestu ľahšieho učenia, celkového skľudnenia a sústredenia sa.

Systém pracuje na báze zvukovej frekvencie a audiovizuálnej stimulácie. Skľudnenie a vyrovnávanie mozgových vĺn vyvoláva zvýšenú pozornosť a koncentráciu a mozog optimálne pripraví k vnímaniu nových informácií, ich osvojeniu, teda k učeniu.

Účinky systému:

 • rýchlejšie a ľahšie učenie (aj cudzích jazykov)

 • celkové skľudnenie (ADHD, hyperaktivita)

 • zvyšuje motiváciu a sústredenosť

 • zlepšuje výkony v škole

 • pozitívne ovplyvňuje osobnostný rozvoj

 • podporuje kľudný spánok

Jednotlivé programy Synchro be clever:

 • Rýchlejšie učenie – program podporuje činnosť oboch mozgových hemisfér a ich synchronizáciu. Umožňuje rýchlejšie, ľahšie učenie.

 • Príprava do školy – cieľom je navodiť pocit kľudu a stimulovať mozog k optimálnym výkonom.

 • Návrat ze školy/podpora pre rodičov – tento program poskytne dieťaťu ukľudnenie po náročnom dopoludní v škole a navodí pocit bezpečia.

 • Riešenie problémov – program má priviesť dieťa k tomu, že bude schopné v zložitých situáciách samo seba pozitívne motivovať.

 • Nastavenie najvyšších možných výkonov – tým, že tento program stimuluje pravú mozgovú hemisféru, pomáha vyvolať chuť do práce.

 • Podpora čítania – tento program v mozgu vyvoláva analytické čítacie procesy. Zlepšuje schopnosť plynulého čítania a čítania s porozumením.

 • Pomoc v matematike – program podporuje schopnosti potrebné pre riešenie numerických úloh.

 • Pomoc pri domácich úlohách – pripraví mozog sústrediť sa na

vypracovávanie úloh a naučenú látku uložiť do dlhodobej pamäti.

 • Nácvik pozornosti a koncentrácie – pri tomto programe bude Vaše dieťa uvoľnené a získa sebaistotu, aby se mohlo na

riešenie úlohy lepšie sústrediť.

 • Hlboký spánok a odpočinok – program podporuje dosiahnutie stavu, v ktorom sa dosahuje hlboký, odpočinkový spánok, dochádza tak k duševnému skľudneniu, odpočinutiu si, nabratiu nových síl.